SDS sikkerhedsdatablade fungerer også som lovpligtig sikkerhedsrådgiver indenfor farligt gods transport, samt rådgiver indenfor dette område.

Virksomheder der transporterer farligt gods i betydelige mængder (Farligt gods er mærket med UN nummer), skal have tilknyttet en sikkerhedsrådgiver.

Denne sikkerhedsrådgiver skal noteres ved trafikstyrelsen, der har det overordnede myndighedsansvar for sikkerhedsrådgivere.

Vi kan ud over at være jeres sikkerhedsrådgiver for eksempel være behjælpelig med følgende:

 • At kontrollere, at reglerne for transport af farligt gods overholdes.

 • At rådgive virksomheden i forbindelse med transport af farligt gods.

 • At forestå udarbejdelsen af årsrapporter til virksomhedens ledelse eller eventuelt en lokal myndighed om virksomhedens aktiviteter i forbindelse med transport af farligt gods. Virksomheden opbevarer rapporterne og stiller dem til rådighed for myndighederne på deres anmodning.

 • Gennemgang af fremgangsmåder med henblik på overholdelse af reglerne om identifikation af transporteret farligt gods.

 • At sikre, at det berørte personale i virksomheden har modtaget en passende uddannelse, og at denne uddannelse er blevet registreret i vedkommende persons persondata.

 • Iværksættelse af passende nødforanstaltninger ved eventuelle ulykker eller andre hændelser, der kan true sikkerheden under transport, klassificering, mærkning, udfyldelse af transportdokumentation, emballering, læsning eller afsendelse.

 • Anvendelse af analyser og udarbejdelse af rapporter vedrørende ulykker og andre hændelser eller alvorlige overtrædelser, der konstateres under transport, klassificering, mærkning, udfyldelse af transport dokumentation, emballering, læsning eller afsendelse.

 • Indførelse af passende foranstaltninger for at undgå gentagelse af ulykker, hændelser eller alvorlige overtrædelser.

 • Medvirke til valg af underleverandører og transportører under hensyntagen til gældende regler.

 • At sikre, at det personale, der er beskæftiget med transport, klassificering, mærkning, udfyldelse af transportdokumenter, emballering, læsning, aflæsning eller forsendelse af farligt gods, har nøje instrukser om, hvordan arbejdet skal udføres.

 • Iværksætte initiativer til skærpelse af opmærksomheden omkring risici i forbindelse med transport, klassificering, mærkning, udfyldelse af transportdokumenter, emballering, læsning, aflæsning, aflæsning eller afsendelse.

 • At indføre kontrolprocedurer for at sikre, at der på transportmidlerne findes de dokumenter og det sikkerhedsudstyr, der skal ledsage transporterne, og at disse dokumenter og dette udstyr er i overensstemmelse med reglerne.

 • At indføre kontrolprocedurer for at sikre overholdelse af reglerne for læsning og aflæsning.

  Læse meget mere her: www.farligt-gods.dk

info@sds-sdk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser

Kontaktinformationer

 

 

Subcategories

Velkommen!